De vier belangrijke pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven vormen het uitgangspunt van de gastouderopvang;

  1. Bieden van emotionele en fysieke veiligheid

Dit doel staat aan de basis. Wanneer in dit doel niet of onvoldoende wordt bereikt, zal dit gevolgen hebben voor het behalen van de overige doelen. Een kind dat zich veilig, gezien en geliefd voelt, durft en kan zich namelijk verder ontwikkelen en durft emoties te uiten. Het is van belang dat de communicatie en daarmee de vertrouwensband met ouders goed verloopt. Het bieden van een dagritme en structuur geeft het kind een gevoel van veiligheid. Ze weten wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Er is een uitdagende, maar veilige omgeving met spelmaterialen en activiteiten afgestemd op de leeftijd en behoeften van het kind. Vaste rituelen, regels en omgangsnormen zijn hiervan onderdeel. Ook een goed wenproces bij de gastouder draagt bij aan het gevoel van veiligheid en zal vanuit deze basis zichzelf goed kunnen ontwikkelen.

  1. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Een kind moet uitgroeien tot een volwassenen die zelfvertrouwen heeft, zelfredzaam is en flexibel kan omgaan met verschillende situaties. Elk kind is uniek en groeit op zijn of haar eigen tempo.

Het aanbieden van een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod ondersteunt dit doel. Voorbeelden van persoonlijke competenties zijn: zelfstandig aan- en uitkleden of de boterham smeren. Het complimenteren (en stimuleren) geeft het kind zelfvertrouwen, hiermee laat je het kind ervaren dat het iets goed zelf kan. Ook het stimuleren van de taalontwikkeling hoort hierbij, de Nederlandse taal is de voertaal. Ik praat veel met de kinderen en leg daarbij veel uit. Tevens wordt er dagelijks een voorleesactiviteit met de kinderen gedaan. Liedjes zingen en het oefenen van rijmpjes stimuleren tevens de taalontwikkeling van kinderen.

  1. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

Het kunnen verwoorden van gevoelens, gedachten en situaties, het helpen van anderen, het samenwerken met andere kinderen en volwassene, het oplossen van conflicten (of voorkomen). Het beheersen van een breed scala aan sociale vaardigheden is essentieel in het verdere leven. In de praktijk kan dit betekenen dat kinderen elkaar helpen, samen kunnen spelen en delen of kunnen opruimen met elkaar. Hierbij is het goed om kinderen ook de ruimte te geven om zelfstandig te handelen bij bijvoorbeeld het oplossen van en conflict, maar ook het hulp durven vragen.

  1. Overdracht van normen en waarden

Binnen onze samenleving hebben wij regels en wetten nodig. In de dagelijkse omgang met kinderen probeer ik spelenderwijs normen en waarden mee te geven. Hierin heb ik een voorbeeldrol voor de kinderen en ouders. Dit doe ik met respect voor mens, dier en natuur. Aan tafel bijvoorbeeld eten en drinken we samen, we wachten op onze beurt, helpen elkaar waar nodig en zijn lief voor elkaar en onze dieren. Buiten gooien we niets op de grond en lopen we niet op of in planten.

IMG_5275