Veiligheid en gezondheid

Bij Tante Tas doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind in goede handen is. U wilt erop kunnen vertrouwen dat uw dierbaarste bezit in een schone en veilige omgeving is. We hebben een aantal maatregelen getroffen die hieraan bijdragen;

 • Bij Tante Tas wordt er niet gerookt in huis of in de nabijheid van kinderen
 • Schoonmaakmiddelen zijn hoog opgeborgen, kinderen hebben hier geen toegang tot.
 • Er zijn geen plastic tassen binnen handbereik van de kinderen.
 • Kinderbedjes zijn veilig en goedgekeurd. Kinderen kunnen hier niet uitklimmen of vallen.
 • Er komen geen huisdieren in de slaapkamers van de kinderen.
 • De ruimtes worden dagelijks gelucht om het binnenklimaat zo goed mogelijk te houden.
 • Gastouder heeft een kinderEHBO diploma en houdt deze geldig.
 • Gastouder en huisgenoten hebben een geldig bewijs van goed gedrag (VOG).
 • Er is een (kinder)EHBO doos aanwezig, de inhoud wordt jaarlijks gecontroleerd en tijdig aangevuld.
 • Bij uitstapjes gaat er een kleine EHBO doos mee met de belangrijkste EHBO materialen.
 • Er is een brand/blusdeken aanwezig in de keuken.
 • Er is een vlucht/calamiteitenplan & plattegrond aanwezig, deze is met een specialist samengesteld.
 • Brandmelders zijn aanwezig, op elke verdieping hangt er één.
 • Op zolder is een koolmonoxide melder aanwezig.
 • De locatie wordt jaarlijks door het bemiddelende gastouderbureau en GGD gecontroleerd op veiligheid, dit doen zij mede door een risico-inventarisatie in te vullen. Zij controleren of de gastouderopvang voldoet aan de eisen die gesteld worden in de wet kinderopvang. Ook het pedagogisch handelen van de gastouder wordt onder de loep genomen.
 • Mocht een gastkindje een medicijn krijgen, dan wordt er samen met de ouders een medicijnformulier ingevuld en het medicijn wordt hoog/veilig opgeborgen.
 • Er is een protocol “wiegendood” aanwezig, baby’s worden niet op hun buik te slapen gelegd, zonder dat ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. Dit geldt ook voor inbakeren. Er wordt regelmatig gekeken in de slaapkamer.
 • De “meldcode kindermishandeling” is aanwezig. Gastouder blijft altijd alert op vermoeden van vormen van kindermishandeling of huiselijk geweld.
 • Er is een achterwacht geregeld, welke binnen 10 minuten (of eerder) aanwezig kan zijn in geval van nood.
 • Mocht er een uitstapje zijn, dan worden kinderen vanzelfsprekend veilig vervoerd.
 • In de zomermaanden of bij warm weer ben ik alert op warmte en zon. Kinderen worden ingesmeerd met zonnebrandcrème en er wordt schaduw in de tuin gecreëerd. Kinderen spelen niet te lang in de zon en het dragen van een petje/zonnehoedje wordt gestimuleerd. Spelen met water gebeurd altijd onder toezicht.

Verder let ik altijd op de veiligheid wanneer we een activiteit doen. Zo let ik op materiaalkeuze van speelmateriaal en tijdens het knutselen (geen kleine of gevaarlijke onderdelen en lijm op waterbasis bijvoorbeeld)

De keuken wordt alleen onder toezicht betreden (bij bijvoorbeeld een bak-activiteit). We blijven bij elkaar wanneer we naar buiten gaan.