Wat is een gastouder?
Gastouderopvang is kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving. In dit geval is de opvang bij “Tante Tas” thuis. Doordat gastouderopvang veel kleinschaliger is dan een kinderdagverblijf, kan er meer aandacht gegeven worden aan het individuele kind en aan zijn of haar behoeften. De kinderen hebben altijd één vast gezicht, dat mede door u is uitgekozen.

Doordat u bij gastouderopvang per uur (of minimaal aantal uren) betaalt, kan deze vorm van opvang in veel gevallen een stuk voordeliger zijn dan opvang bij een kinderdagverblijf. U hoeft geen hele dag af te nemen. Ook tijdens vakantie of afwezigheid (mits volgens afspraak tijdig doorgegeven) betaald u niet.

(http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/agp-d/nieuws/rapport- kinderopvang-2008.html)
Onderzoek door de universiteit van Leiden ( wijst uit, dat kinderen zich bij een gastouder meer op hun gemak voelen dan een kinderdagverblijf.

Het welbevinden van het kind is hoger. De gastouder is sensitiever, wat maakt dat ze sneller kan inspelen op signalen van het kind. Daarbij is het geluidsniveau lager dan bij een kinderdagverblijf, wat meer rust geeft voor het kind.

Een gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), wat u het recht geeft op kinderopvangtoeslag. Zij zijn deskundig, beschikken over een relevante opleiding, volgen ieder jaar een cursus EHBO aan kinderen en kunnen een verklaring omtrent gedrag overleggen, zowel van zichzelf als hun huisgenoten van boven de 18 jaar.

Gastouderopvang staat voor:

  • 
Continuïteit: de opvang wordt door een vaste gastouder verzorgd
  • 
Kleinschaligheid
  • 
Huiselijkheid
  • 
Flexibiliteit